Anker zorg – Kesteren

Wonen, welzijn & zorg

Over Zorgcentrum Anker 

Middenin de prachtige Betuwe, in het dorp Kesteren, ligt zorgcentrum Anker. Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, die haar identiteit ontleent aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Wij bieden professionele en liefdevolle zorg. Dit doen wij vanuit een zorgvisie die verankerd is in het het Woord van God.

In ons huis spelen Bijbelse normen en waarden een grote rol. 

U ziet dit bijvoorbeeld terug in de keuze voor en invulling van onze activiteiten, in de dagelijkse bezinningsmomenten en in de liefdevolle manier waarop onze medewerkers met bewoners omgaan.

Protestants-christelijk zorgcentrum voor wonen, welzijn en zorg.

Informatie Coronavirus voor bewoners en familie

Aan contactpersonen van bewoners Anker Kesteren, 20 maart 2020 Betreft: maatregelen Coronavirus Geachte contactpersonen, Het Coronavirus grijpt verder om zich heen. Door middel van deze brief willen we u informeren over nieuwe maatregelen die in het Anker genomen zijn...

Lees meer

Informatie Coronavirus voor vrijwilligers

Aan vrijwilligers zorgcentrum Anker Kesteren, 20 maart 2020 Betreft: nadere besluitvorming Corona virus Beste vrijwillige(ste)r, Door middel van deze brief willen we u informeren over nieuwe maatregelen die in het Anker zijn genomen om verspreiding van het virus tegen...

Lees meer
Bedankt voor uw betrokkenheid!

Bedankt voor uw betrokkenheid!

Namens alle bewoners en medewerkers heel erg bedankt voor uw/jullie meeleven in deze Coronacrisis. Er zijn vele kaarten, tekeningen, bloemen, appelflappen, gebak enz. ontvangen. Dit wordt door ons zeer gewaardeerd! Met dank aan CJ Orchids Gameren, SGP Jongeren...

Lees meer

Wonen met zorg

Een eigen appartement, terwijl u toch dagelijks wordt begeleid door professionele medewerkers?

Binnen het Anker zijn er meerdere vormen van zorg mogelijk, afhankelijk van de indicatie die u heeft. Zo kunnen wij u ondersteunen bij uw dagelijkse bezigheden waarbij we steeds uw welzijn als uitgangspunt nemen. Op elke afdeling is een gemeenschappelijke ruimte waar u deel kunt nemen aan sociale activiteiten zoals de maaltijd gebruiken en koffiedrinken.

Ons aanbod

Wonen met zorg

Volledig pakket thuis (VPT)

Dagbesteding

Thuiszorg

Palliatieve zorg