Informatie Coronavirus Schenkhof, Veilinghof en dagbesteding

 

Informatie Coronavirus Schenkhof, Veilinghof en dagbesteding

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

Dagbesteding
De dagbesteding is gelukkig tot op heden open voor onze cliënten. We zorgen voor voldoende veiligheid ten aanzien van afstand en vervoer. De medewerkers dragen standaard een mondmasker en er wordt extra gelet op hygiëne. Wij vragen aan onze bezoekers om zich tijdig af te melden als zij niet kunnen komen en ons te informeren in het geval een bezoeker klachten heeft en getest moet worden. Dit in het belang van de veiligheid van andere bezoekers en onze medewerkers.

Update: aanpassing maatregelen Coronavirus 17-11-2021

Zoals toegezegd informeren wij u over de situatie in het Anker en Avondrust. Gelukkig zien we dat het aantal besmettingen afneemt, zowel onder bewoners als onder onze medewerkers. We zijn hier erg dankbaar voor. Tegelijkertijd zijn er landelijk nieuwe beperkingen ingevoerd en het aantal besmettingen om ons heen is ongekend hoog. Dit betekent dat wij niet veel ruimte hebben om de maatregelen te versoepelen. Omdat het momenteel per afdeling verschilt of er nog besmettingen zijn, geven we hieronder een overzicht van de maatregelen die gelden in beide situaties:

 Bij geen besmetting op een afdeling:

  1. Bezoek kan van 2 naar 3 vaste bezoekers, waarbij er max. 2 bezoekers per dag mogen komen. Dit mag evt. tegelijk mits de 1.5 meter afstand gehouden wordt. Het bezoek moet zich melden bij receptie en wordt geregistreerd.
  2. Als de stervensfase is ingegaan, hetgeen wordt vastgesteld door de arts, mogen er 5 vaste bezoekers per dag komen, max. 2 tegelijk. Als er buiten deze bezoekers nog meer kinderen zijn, worden deze in de gelegenheid gesteld om eenmalig afscheid te komen nemen. Dit in groepjes van maximaal 2 tegelijk;
  3. Bewoners mogen buiten wandelen met één van de vaste bezoekers, het is niet de bedoeling dat u naar gelegenheden buiten het Anker gaat (zoals een verjaardag, de winkel of andere activiteiten);
  4. De afdeling kan weer open voor derden, te weten de pedicure, kapper, pastoraal bezoek uit de eigen gemeente en behandelaars.

Bij 1 of meer besmettingen op een afdeling:

  1. Er mogen 2 vaste bezoekers per bewoner op bezoek komen, dit geldt voor alle bewoners van de afdeling. Het bezoek moet zich melden bij receptie en wordt geregistreerd. Er zijn dus 2 vaste personen die op bezoek mogen komen, in principe 1 per dag, deze bezoeker is wel meerdere keren per dag welkom. Mocht 1 van de vaste bezoekers niet meer kunnen komen dan mag er gewisseld worden met een andere vaste bezoeker.
  2. Tijdens de stervensfase mogen er per dag 3 vaste bezoekers komen, waarvan max. 2 bezoekers tegelijk. Als er buiten deze bezoekers nog meer kinderen zijn, worden deze in de gelegenheid gesteld om eenmalig afscheid te komen nemen. Dit in groepjes van maximaal 2 tegelijk;
  3. Bewoners mogen buiten wandelen met één van de vaste bezoekers, mits de bewoner niet in isolatie of quarantaine is. Het is niet de bedoeling dat u naar gelegenheden buiten het Anker gaat (zoals een verjaardag, de winkel of andere activiteiten).
  4. De afdeling wordt gesloten voor derden, dit zijn de kapper, pedicure, niet noodzakelijke behandelaars en pastoraal bezoek van de eigen gemeente. De pastoraal medewerker van het Anker mag wel komen. Dit wordt aangegeven op de website van het Anker en op de deur van de afdeling.

Hoewel we proberen u zo goed mogelijk te instrueren bij een besmetting, kan het voorkomen dat het voor u niet duidelijk is of er nog besmettingen zijn op de afdeling. Op onze website staat een overzicht waar dit op bijgehouden wordt. U kunt dit uiteraard ook altijd even navragen bij de collega’s van de afdeling of bij de receptie. Voor de volledigheid, bewoners die in uit voorzorg in quarantaine worden geplaatst rekenen wij niet mee als besmet.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, het blijft ingewikkeld en er komt veel op u en ons af. We wensen u veel sterkte toe, met name de bewoners.

NB: dit bericht betreft alleen de bewoners die vanuit de Schenkhof of Veilinghof in zorg zijn vanuit het Anker. Helaas zien we de besmettingen onder bewoners en medewerkers nog steeds toenemen.


Vaccinatie COVID-19
De bewoners van De Schenkhof zijn geïnformeerd inzake het vaccineren tegen COVID-19. De notitie die gedeeld is met onze bewoners kunt u hier vinden. Heeft u vragen, dan willen wij u verwijzen naar de Eerst Verantwoordelijke Verzorgde (EVV-er) wanneer de bewoner behandeling ontvangt van de Specialist Ouderen Geneeskunde van het Anker, anders kunt u uw vragen stellen aan uw huisarts.