Informatie Coronavirus Schenkhof, Veilinghof en dagbesteding

 

Informatie Coronavirus Schenkhof, Veilinghof en dagbesteding

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

 

Update: aanpassing mondmaskerplicht Anker

Met ingang van vrijdag 3 september hoeven de mondmaskers alleen nog gedragen te worden binnen de 1,5 meter afstand van de bewoner.
Dus niet meer op de gangen of in de algemene ruimten van het Anker.

Update informatie Coronavirus Anker 16-11-2020

Dagbesteding

De dagbesteding is gelukkig tot op heden open voor onze cliënten. We zorgen voor voldoende veiligheid ten aanzien van afstand en vervoer. De medewerkers dragen standaard een mondmasker en er wordt extra gelet op hygiëne.

Wij vragen aan onze bezoekers om zich tijdig af te melden als zij niet kunnen komen en ons te informeren in het geval een bezoeker klachten heeft en getest moet worden. Dit in het belang van de veiligheid van andere bezoekers en onze medewerkers.

Schenkhof en Veilinghof

Gelukkig valt het aantal besmettingen bij bewoners die zorg ontvangen vanuit het Anker mee. We zijn alert op klachten en regelmatig worden bewoners getest. Bij een besmetting informeren we, naast direct betrokkenen, alleen andere bewoners die een mogelijk risico lopen. Wij adviseren om bezoek te beperken en de regels van de overheid te volgen, maar kunnen dit vanwege het open karakter van de Schenkhof en Veilinghof niet afdwingen.

Update: dragen mondmasker vanaf 15 juli 2021

Gezien de oplopende besmettingen in Nederland en daarbuiten hebben we besloten om het dragen van mondmaskers weer in te voeren binnen het Anker en Avondrust. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst weer een mondmasker moet dragen, in de gangen, algemene ruimten en ook in de appartementen bij de bewoners is dit weer verplicht.

Daarnaast willen we met u delen dat de regels rond quarantaine na een besmetting veranderd zijn. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen personen die immuun zijn, doordat zij volledig gevaccineerd zijn of Covid hebben gehad in de laatste 6 maanden, en zij die dit niet zijn. Dit betekent dat in het geval van een evt. besmetting bij een bewoner er voor de andere bewoners op de afdeling verschillende maatregelen kunnen gaan gelden. Als dit het geval is zal u daar door de zorgcollega’s van op de hoogte worden gesteld.

We hebben er bewust niet voor gekozen om het aantal bezoekers op dit moment niet naar beneden bij te stellen, juist omdat het voor het welzijn van de bewoners belangrijk is dat zij bezoek kunnen ontvangen. Wel vragen wij uw medewerking om zoveel als mogelijk de voorzorgsmaatregelen in de komende (vakantie)periode in acht te nemen. We hebben te maken met een kwetsbare groep bewoners en een beperkte personele bezetting omdat een deel van de collega’s op vakantie zijn. Na dit intensieve jaar gunnen wij hen die ook en willen er graag alles, wat in ons vermogen ligt, aan doen om hen die vakantie ook te laten houden. Daarnaast willen we de bewoners zo goed mogelijk beschermen. Als een ieder zich goed aan de voorschriften houdt maken we de kans op besmetting in elk geval zo klein mogelijk.

Tot slot, we mogen gelukkig weten dat er Eén is die voor ons zorgt, binnen het Anker en ook daarbuiten! We wensen u Gods zegen toe in de komende periode en bidden dat ook voor onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Update: aanpassing bezoekersregeling vanaf vrijdag 4 juni 2021

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen worden eind deze week landelijk de maatregelen rondom het Coronavirus opnieuw versoepeld. Naar aanleiding hiervan hebben we binnen het Anker nagedacht wat dit voor ons betekent. We merken dat we hierbij lastige afwegingen moeten maken. Enerzijds willen we alles zo veilig mogelijk houden, wat betekent dat er niet veel kan/mag voor de bewoners. Aan de andere kant zien we dat onze bewoners nu al heel lang beperkt worden in hun mogelijkheden en dit heeft zijn weerslag op hun welzijn en welbevinden. De vaccinatiegraad in het Anker is behoorlijk lager dan in andere (seculiere) instellingen en we zien nog een hoog aantal besmettingen in de gemeente Neder Betuwe. Volledig meegaan met het landelijk beleid is voor ons dus lastig. Vandaar dat we gekozen hebben voor een beperkt aantal versoepelingen en daarbij nadrukkelijk een beroep doen op uw medewerking. De basismaatregelen zoals het mondmasker, de 1.5 meter afstand en handhygiëne blijven echt heel belangrijk om te handhaven, daarnaast zullen we doorgaan met de registratie van bezoekers. Bij klachten vragen we u om thuis te blijven en u te laten testen.

Vanaf D.V. vrijdag 4 juni gelden de volgende afspraken:

  • Het aantal bezoekers per bewoner wordt aanpast naar 3 per dag (24 uur), waarbij max. 2 bezoekers per keer aanwezig mogen zijn. Kinderen zijn vanaf dat moment ook weer welkom in het Anker. Zij tellen onder de 13 jaar niet mee met het aantal bezoekers, per 2 volwassen mogen maximaal 2 kinderen per keer mee komen. Kinderen boven de 13 jaar tellen wel mee als een volwassenen. Bezoek is nog steeds niet toegestaan in de huiskamers, wel op de kamer of buiten in de tuin. De registratie van bezoekers blijft gehandhaafd.
  • Voor alle bezoekers, dus ook de kapper, pedicure en pastoraal bezoek geldt nog steeds dat per keer 1 afdeling wordt bezocht.
  • Bij terminale bewoners wordt het maximale aantal bezoekers per 24 uur op 8 volwassenen gesteld, waarbij er maximaal 2 tegelijk aanwezig mogen zijn.
  • Bewoners mogen als zij dat willen mee naar huis of met bezoek mee naar de winkel of andere gelegenheden. Hierbij is het belangrijk dat de 1.5 meter afstand gehouden wordt en binnen zo veel als mogelijk het mondmasker gedragen wordt.
  • Voor buiten gelden in principe geen beperkingen, behalve dat de 1.5 meter afstand gehouden wordt en als dit niet kan dat er dan een mondmasker gedragen wordt.

We hopen met deze maatregelen de balans te hebben gevonden tussen de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Waarbij we ons realiseren dat wij niet alles in de hand hebben en ook hierin afhankelijk zijn van Gods Zegen.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die bij ons kwijt via info@ankerzorg.nl.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

De pedicures, kappers en pastoraal bezoek vallen niet onder de bezoekersregeling van 3 bezoekers per dag.

Update inzake vaccinatie COVID-19

Afgelopen week zijn de bewoners van De Schenkhof geïnformeerd inzake het vaccineren tegen COVID-19. De notitie die gedeeld is met onze bewoners kunt u hier vinden. Heeft u vragen, dan willen wij u verwijzen naar de Eerst Verantwoordelijke Verzorgde (EVV-er) wanneer de bewoner behandeling ontvangt van de Specialist Ouderen Geneeskunde van het Anker, anders kunt u uw vragen stellen aan uw huisarts.