Informatie Coronavirus Schenkhof, Veilinghof en dagbesteding

 

Informatie Coronavirus Schenkhof, Veilinghof en dagbesteding

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

Update informatie Coronavirus Anker 16-11-2020

Dagbesteding

De dagbesteding is gelukkig tot op heden open voor onze cliënten. We zorgen voor voldoende veiligheid ten aanzien van afstand en vervoer. De medewerkers dragen standaard een mondmasker en er wordt extra gelet op hygiëne.

Wij vragen aan onze bezoekers om zich tijdig af te melden als zij niet kunnen komen en ons te informeren in het geval een bezoeker klachten heeft en getest moet worden. Dit in het belang van de veiligheid van andere bezoekers en onze medewerkers.

Schenkhof en Veilinghof

Gelukkig valt het aantal besmettingen bij bewoners die zorg ontvangen vanuit het Anker mee. We zijn alert op klachten en regelmatig worden bewoners getest. Bij een besmetting informeren we, naast direct betrokkenen, alleen andere bewoners die een mogelijk risico lopen. Wij adviseren om bezoek te beperken en de regels van de overheid te volgen, maar kunnen dit vanwege het open karakter van de Schenkhof en Veilinghof niet afdwingen.

Update: aanpassing bezoekersregeling vanaf maandag 29 maart 2021

De landelijke regelgeving geeft inmiddels ruimte voor 2 bezoekers per dag als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn. In het Anker is inmiddels een deel van de bewoners gevaccineerd. Omdat wij geen onderscheid willen maken in de behandeling van bewoners hebben we in samenspraak met de cliëntenraad besloten de bezoekregeling voor alle bewoners aan te passen. Met ingang van maandag 29 maart a.s. is het toegestaan dat bewoners maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen, dit mag tegelijk maar ook apart in het eigen appartement van de bewoner of buiten. Voor bezoek aan terminale bewoners gelden afwijkende regels. Hierover kan worden afgestemd met de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV). De huiskamers zijn nog steeds niet beschikbaar voor bezoek.

Meer bezoekers in het gebouw geeft mogelijk wel een hoger risico op besmetting met het coronavirus. Bewoners en medewerkers die – om medische reden of anderszins – niet gevaccineerd zijn, lopen daarbij meer risico. Daarom is nog altijd voorzichtigheid geboden en blijven de bestaande algemene voorzorgsmaatregelen onverkort voor iedereen van kracht: registreren bij binnenkomst, handen desinfecteren, mondkapje dragen gedurende het gehele bezoek en 1,5 meter afstand tot anderen bewaren. Mocht de bewoner en/of het bezoek zich niet prettig voelen bij deze aanpassing dan kunt u er uiteraard samen voor kiezen om het bezoek te beperken tot één bezoeker per dag.

Deze maatregel geldt in principe alleen voor volwassenen vanaf 13 jaar, maar wij vragen bezoekers ook om kinderen jonger dan 13 jaar niet mee te nemen naar het Anker, omdat onze bewoners kwetsbaar zijn en kinderen vaak nauwelijks klachten hebben van een besmetting. Zo kunnen kinderen ongemerkt toch het virus overdragen.

Als we het aantal besmettingen binnen het Anker zien toenemen, dan zullen we de afweging maken om  de bezoekersregeling opnieuw te beperken.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die bij ons kwijt via info@ankerzorg.nl.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

De pedicures, kappers en pastoraal bezoek vallen niet onder de bezoekersregeling van 1 bezoeker per dag.

Update inzake vaccinatie COVID-19

Afgelopen week zijn de bewoners van De Schenkhof geïnformeerd inzake het vaccineren tegen COVID-19. De notitie die gedeeld is met onze bewoners kunt u hier vinden. Heeft u vragen, dan willen wij u verwijzen naar de Eerst Verantwoordelijke Verzorgde (EVV-er) wanneer de bewoner behandeling ontvangt van de Specialist Ouderen Geneeskunde van het Anker, anders kunt u uw vragen stellen aan uw huisarts.