Informatie Coronavirus voor bezoekers, vrijwilligers en overige betrokkenen

 

Informatie Coronavirus voor bezoekers, vrijwilligers en overige betrokkenen

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

Omdat het voor ons niet mogelijk is om u bij elke besmetting per e-mail te informeren, gaan wij de besmettingen publiceren op onze website. Hier kunt u vinden op welke afdeling er een besmetting is en tot en met welke datum betreffende afdeling gesloten is voor derden. Wij verzoeken u om voorafgaande aan uw bezoek aan het Anker onze website te raadplegen. Zo bent u op de hoogte welke afdelingen open of gesloten zijn.

Update: aanpassing bezoekersregeling vanaf maandag 29 maart 2021

De landelijke regelgeving geeft inmiddels ruimte voor 2 bezoekers per dag als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn. In het Anker is inmiddels een deel van de bewoners gevaccineerd. Omdat wij geen onderscheid willen maken in de behandeling van bewoners hebben we in samenspraak met de cliëntenraad besloten de bezoekregeling voor alle bewoners aan te passen. Met ingang van maandag 29 maart a.s. is het toegestaan dat bewoners maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen, dit mag tegelijk maar ook apart in het eigen appartement van de bewoner of buiten. Voor bezoek aan terminale bewoners gelden afwijkende regels. Hierover kan worden afgestemd met de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV). De huiskamers zijn nog steeds niet beschikbaar voor bezoek.

Meer bezoekers in het gebouw geeft mogelijk wel een hoger risico op besmetting met het coronavirus. Bewoners en medewerkers die – om medische reden of anderszins – niet gevaccineerd zijn, lopen daarbij meer risico. Daarom is nog altijd voorzichtigheid geboden en blijven de bestaande algemene voorzorgsmaatregelen onverkort voor iedereen van kracht: registreren bij binnenkomst, handen desinfecteren, mondkapje dragen gedurende het gehele bezoek en 1,5 meter afstand tot anderen bewaren. Mocht de bewoner en/of het bezoek zich niet prettig voelen bij deze aanpassing dan kunt u er uiteraard samen voor kiezen om het bezoek te beperken tot één bezoeker per dag.

Deze maatregel geldt in principe alleen voor volwassenen vanaf 13 jaar, maar wij vragen bezoekers ook om kinderen jonger dan 13 jaar niet mee te nemen naar het Anker, omdat onze bewoners kwetsbaar zijn en kinderen vaak nauwelijks klachten hebben van een besmetting. Zo kunnen kinderen ongemerkt toch het virus overdragen.

Als we het aantal besmettingen binnen het Anker zien toenemen, dan zullen we de afweging maken om  de bezoekersregeling opnieuw te beperken.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die bij ons kwijt via info@ankerzorg.nl.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Update inzet pedicures, kappers e.d. (26-02-2021)

Conform het beleid van de overheid mag u vanaf woensdag 3 maart aanstaande de bewoners in het Anker weer behandelen, zij hebben u erg gemist!

Graag geven wij u onderstaande richtlijnen mee t.a.v. de behandeling, dit zijn dezelfde richtlijnen die wij vorig jaar met u hebben gedeeld.

  • Wij vragen u per dag dat u in het Anker bent zoveel als mogelijk bewoners van 1 afdeling te behandelen. Met als doel de contacten tussen bewoners van verschillend afdelingen zoveel als mogelijk te beperken. Minimaal  is de voorwaarde dat er binnen de werkruimte geen vermenging is van bewoners van verschillende afdelingen.
  • Wij vragen u om tussen de bewoners steeds de 1.5 meter afstand te handhaven.
  • Wij vragen u om tijdens de werkzaamheden een door het Anker verstrekt mondmasker en (eigen) handschoenen te dragen.
  • Wij vragen u om bij klachten van koorts, hoesten en/of verkoudheid niet naar het Anker te komen.

Verder gaan we ervan uit dat u de geldende afspraken uit uw eigen beroepsgroep naleeft op gebied van omgang met materialen, hygiëne en andere relevante zaken.

De pedicures, kappers en pastoraal bezoek vallen niet onder de bezoekersregeling van 1 bezoeker per dag.

Update informatie m.b.t. mondmaskers

Vanwege extra veiligheid is besloten dat bezoekers vanaf woensdag 9 december medische mondmaskers van het Anker gaan dragen. Deze mondmaskers wordt u bij de inschrijftafel aangeboden. Hierover is een brief gestuurd naar de eerste contactpersonen. Op de informatieschermen in het Anker wordt een video getoond hoe we het mondmasker op een juiste manier dragen.

Verder ook de video hoe het mondmasker niet gedragen moet worden.

Wij vragen u om het mondmasker ook in het appartement van onze bewoner op te houden.Vrijwilligers

In verband met het oplopend aantal besmettingen met het Coronavirus in de maatschappij is vanaf zaterdag 3 oktober het dragen van mondmaskers verplicht in het Anker. Hierbij is het de bedoeling dat (alle) medewerkers en vrijwilligers een mondmasker dragen bij de werkzaamheden die zij verrichten. Ook bezoekers dragen een mondmasker dat verstrekt wordt door het Anker, zowel in de gangen als in de appartementen van de bewoners. U kunt de maskers vinden naast de sleutelkast.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van Zorgcentrum Anker.