Informatie Coronavirus voor bezoekers, vrijwilligers en overige betrokkenen

 

Informatie Coronavirus voor bezoekers, vrijwilligers en overige betrokkenen

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

Omdat het voor ons niet mogelijk is om u bij elke besmetting per e-mail te informeren, gaan wij de besmettingen publiceren op onze website. Hier kunt u vinden op welke afdeling er een besmetting is en tot en met welke datum betreffende afdeling gesloten is voor derden. Wij verzoeken u om voorafgaande aan uw bezoek aan het Anker onze website te raadplegen. Zo bent u op de hoogte welke afdelingen open of gesloten zijn.

Update: aanpassing mondmaskerplicht Anker

Met ingang van vrijdag 3 september 2021 hoeven de mondmaskers alleen nog gedragen te worden binnen de 1,5 meter afstand van de bewoner.
Dus niet meer op de gangen of in de algemene ruimten van het Anker.

Mondmasker is verkrijgbaar bij de statafels.

Update: aanpassing maatregelen o.a. dragen mondmasker

Kesteren, 15 juli 2021

Gezien de oplopende besmettingen in Nederland en daarbuiten hebben we besloten om het dragen van mondmaskers weer in te voeren binnen het Anker en Avondrust. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst weer een mondmasker moet dragen, in de gangen, algemene ruimten en ook in de appartementen bij de bewoners is dit weer verplicht.

Daarnaast willen we met u delen dat de regels rond quarantaine na een besmetting veranderd zijn. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen personen die immuun zijn, doordat zij volledig gevaccineerd zijn of Covid hebben gehad in de laatste 6 maanden, en zij die dit niet zijn. Dit betekent dat in het geval van een evt. besmetting bij een bewoner er voor de andere bewoners op de afdeling verschillende maatregelen kunnen gaan gelden. Als dit het geval is zal u daar door de zorgcollega’s van op de hoogte worden gesteld.

We hebben er bewust niet voor gekozen om het aantal bezoekers op dit moment niet naar beneden bij te stellen, juist omdat het voor het welzijn van de bewoners belangrijk is dat zij bezoek kunnen ontvangen. Wel vragen wij uw medewerking om zoveel als mogelijk de voorzorgsmaatregelen in de komende (vakantie)periode in acht te nemen. We hebben te maken met een kwetsbare groep bewoners en een beperkte personele bezetting omdat een deel van de collega’s op vakantie zijn. Na dit intensieve jaar gunnen wij hen die ook en willen er graag alles, wat in ons vermogen ligt, aan doen om hen die vakantie ook te laten houden. Daarnaast willen we de bewoners zo goed mogelijk beschermen. Als een ieder zich goed aan de voorschriften houdt maken we de kans op besmetting in elk geval zo klein mogelijk.

Tot slot, we mogen gelukkig weten dat er Eén is die voor ons zorgt, binnen het Anker en ook daarbuiten! We wensen u Gods zegen toe in de komende periode en bidden dat ook voor onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

 

Update: aanpassing bezoekersregeling vanaf vrijdag 4 juni 2021

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen worden eind deze week landelijk de maatregelen rondom het Coronavirus opnieuw versoepeld. Naar aanleiding hiervan hebben we binnen het Anker nagedacht wat dit voor ons betekent. We merken dat we hierbij lastige afwegingen moeten maken. Enerzijds willen we alles zo veilig mogelijk houden, wat betekent dat er niet veel kan/mag voor de bewoners. Aan de andere kant zien we dat onze bewoners nu al heel lang beperkt worden in hun mogelijkheden en dit heeft zijn weerslag op hun welzijn en welbevinden. De vaccinatiegraad in het Anker is behoorlijk lager dan in andere (seculiere) instellingen en we zien nog een hoog aantal besmettingen in de gemeente Neder Betuwe. Volledig meegaan met het landelijk beleid is voor ons dus lastig. Vandaar dat we gekozen hebben voor een beperkt aantal versoepelingen en daarbij nadrukkelijk een beroep doen op uw medewerking. De basismaatregelen zoals het mondmasker, de 1.5 meter afstand en handhygiëne blijven echt heel belangrijk om te handhaven, daarnaast zullen we doorgaan met de registratie van bezoekers. Bij klachten vragen we u om thuis te blijven en u te laten testen.

Vanaf D.V. vrijdag 4 juni gelden de volgende afspraken:

  • Het aantal bezoekers per bewoner wordt aanpast naar 3 per dag (24 uur), waarbij max. 2 bezoekers per keer aanwezig mogen zijn. Kinderen zijn vanaf dat moment ook weer welkom in het Anker. Zij tellen onder de 13 jaar niet mee met het aantal bezoekers, per 2 volwassen mogen maximaal 2 kinderen per keer mee komen. Kinderen boven de 13 jaar tellen wel mee als een volwassenen. Bezoek is nog steeds niet toegestaan in de huiskamers, wel op de kamer of buiten in de tuin. De registratie van bezoekers blijft gehandhaafd.
  • Voor alle bezoekers, dus ook de kapper, pedicure en pastoraal bezoek geldt nog steeds dat per keer 1 afdeling wordt bezocht.
  • Bij terminale bewoners wordt het maximale aantal bezoekers per 24 uur op 8 volwassenen gesteld, waarbij er maximaal 2 tegelijk aanwezig mogen zijn.
  • Bewoners mogen als zij dat willen mee naar huis of met bezoek mee naar de winkel of andere gelegenheden. Hierbij is het belangrijk dat de 1.5 meter afstand gehouden wordt en binnen zo veel als mogelijk het mondmasker gedragen wordt.
  • Voor buiten gelden in principe geen beperkingen, behalve dat de 1.5 meter afstand gehouden wordt en als dit niet kan dat er dan een mondmasker gedragen wordt.

We hopen met deze maatregelen de balans te hebben gevonden tussen de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Waarbij we ons realiseren dat wij niet alles in de hand hebben en ook hierin afhankelijk zijn van Gods Zegen.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die bij ons kwijt via info@ankerzorg.nl.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Update inzet pedicures, kappers e.d. (26-02-2021)

Conform het beleid van de overheid mag u vanaf woensdag 3 maart aanstaande de bewoners in het Anker weer behandelen, zij hebben u erg gemist!

Graag geven wij u onderstaande richtlijnen mee t.a.v. de behandeling, dit zijn dezelfde richtlijnen die wij vorig jaar met u hebben gedeeld.

  • Wij vragen u per dag dat u in het Anker bent zoveel als mogelijk bewoners van 1 afdeling te behandelen. Met als doel de contacten tussen bewoners van verschillend afdelingen zoveel als mogelijk te beperken. Minimaal  is de voorwaarde dat er binnen de werkruimte geen vermenging is van bewoners van verschillende afdelingen.
  • Wij vragen u om tussen de bewoners steeds de 1.5 meter afstand te handhaven.
  • Wij vragen u om tijdens de werkzaamheden een door het Anker verstrekt mondmasker en (eigen) handschoenen te dragen.
  • Wij vragen u om bij klachten van koorts, hoesten en/of verkoudheid niet naar het Anker te komen.

Verder gaan we ervan uit dat u de geldende afspraken uit uw eigen beroepsgroep naleeft op gebied van omgang met materialen, hygiëne en andere relevante zaken.

De pedicures, kappers en pastoraal bezoek vallen niet onder de bezoekersregeling van 1 bezoeker per dag.

Update informatie m.b.t. mondmaskers

Vanwege extra veiligheid is besloten dat bezoekers vanaf woensdag 9 december medische mondmaskers van het Anker gaan dragen. Deze mondmaskers wordt u bij de inschrijftafel aangeboden. Hierover is een brief gestuurd naar de eerste contactpersonen. Op de informatieschermen in het Anker wordt een video getoond hoe we het mondmasker op een juiste manier dragen.

Verder ook de video hoe het mondmasker niet gedragen moet worden.

Wij vragen u om het mondmasker ook in het appartement van onze bewoner op te houden.Vrijwilligers

In verband met het oplopend aantal besmettingen met het Coronavirus in de maatschappij is vanaf zaterdag 3 oktober het dragen van mondmaskers verplicht in het Anker. Hierbij is het de bedoeling dat (alle) medewerkers en vrijwilligers een mondmasker dragen bij de werkzaamheden die zij verrichten. Ook bezoekers dragen een mondmasker dat verstrekt wordt door het Anker, zowel in de gangen als in de appartementen van de bewoners. U kunt de maskers vinden naast de sleutelkast.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van Zorgcentrum Anker.