Informatie Coronavirus voor bezoekers, vrijwilligers en overige betrokkenen (12-05-2020)

 

Informatie Coronavirus voor bezoekers, vrijwilligers en overige betrokkenen (12-05-2020)

Vrijwilligers

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker.


12-05-2020 Update informatie Coronavirus Anker

Aan vrijwilligers zorgcentrum Anker

Kesteren, 12 mei 2020

Betreft: informatie uit het Anker

Beste vrijwillig(st)er,

Het is al weer even geleden dat u iets uit het Anker gehoord heeft. Dat is niet omdat we u vergeten zijn, maar omdat we in de afgelopen tijd vooral gericht waren op de situatie binnen het Anker. We zijn blij en dankbaar u te kunnen melden dat er momenteel geen bewoners meer zijn die besmet zijn met het Coronavirus. De bewoners die het virus gehad hebben zijn gelukkig weer opgeknapt. Ook hebben wij tot op heden geen medewerkers bij wie het virus is vastgesteld. Veel reden tot dankbaarheid dus.

Helaas hebben we vorige week via de persconferentie van de regering gehoord dat er nog geen bezoek toegestaan wordt in de verpleeghuizen, een teleurstelling voor onze bewoners. We hebben inmiddels wel kunnen realiseren dat er een tuinhuisje aan de buitenzijde van het Anker is gekomen, tegenover een kantoorruimte. Dit met dank aan de firma GMB uit Opheusden die dit huisje aan het Anker geschonken heeft. Hierdoor kunnen bewoners (binnen) en bezoekers (buiten) elkaar toch ontmoeten. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen en we hopen hier vanaf volgende week gebruik van te kunnen maken.

Naar verwachting zal het best nog enige tijd duren voordat vrijwilligerswerk in de oude vorm weer is toegestaan in de verpleeghuizen. Dit geldt ook voor het Anker. In uitzondering daarop hebben wij met een zeer beperkt aantal vrijwilligers wel afspraken gemaakt over het begeleiden van het bezoek in het tuinhuisje. Deze vrijwilligers komen niet op de afdelingen bij de bewoners. Het kan zijn dat er meer vrijwilligers zijn die zich hiervoor willen opgeven, dat kan mits u gezond bent en niet tot een van de risicogroepen behoort. U kunt in dat geval contact opnemen met ondergetekende.

Dinsdag 12 mei was het de dag van de verpleging. De dag waarin we alle medewerkers en vrijwilligers extra in het zonnetje zetten. Het jaarlijkse presentje hiervoor houdt u tegoed en krijgt u op het moment dat het Anker weer open mag voor vrijwilligers. We willen wel alvast onze dank aan u overbrengen voor uw grote inzet voor het Anker en haar bewoners!

Tot zover dit bericht uit het Anker, we zien uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers en bewoners van het Anker,

Gerda Dokter
Waarnemend vrijwilligerscoördinator
________________________________________________________________________

Onderstaand treft u de brief welke op 02-04-2020 is verzonden naar onze vrijwilligers.