Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie

 

Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

Omdat het voor ons niet mogelijk is om u bij elke besmetting in het Anker te informeren, publiceren wij de besmettingen per afdeling op onze website. Hier kunt u vinden op welke afdeling er een besmetting is en tot en met welke datum betreffende afdeling gesloten is voor derden. Als er een besmetting is op de afdeling van de bewoner waarvan u contactpersoon bent, wordt u wél persoonlijk geïnformeerd, via een e-mail. U krijgt dan ook te horen wat wel en niet is toegestaan, omdat dit afhangt van de ernst van de besmetting.

Update: aanpassing bezoekersregeling vanaf maandag 29 maart 2021

De landelijke regelgeving geeft inmiddels ruimte voor 2 bezoekers per dag als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn. In het Anker is inmiddels een deel van de bewoners gevaccineerd. Omdat wij geen onderscheid willen maken in de behandeling van bewoners hebben we in samenspraak met de cliëntenraad besloten de bezoekregeling voor alle bewoners aan te passen. Met ingang van maandag 29 maart a.s. is het toegestaan dat bewoners maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen, dit mag tegelijk maar ook apart in het eigen appartement van de bewoner of buiten. Voor bezoek aan terminale bewoners gelden afwijkende regels. Hierover kan worden afgestemd met de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV). De huiskamers zijn nog steeds niet beschikbaar voor bezoek.

Meer bezoekers in het gebouw geeft mogelijk wel een hoger risico op besmetting met het coronavirus. Bewoners en medewerkers die – om medische reden of anderszins – niet gevaccineerd zijn, lopen daarbij meer risico. Daarom is nog altijd voorzichtigheid geboden en blijven de bestaande algemene voorzorgsmaatregelen onverkort voor iedereen van kracht: registreren bij binnenkomst, handen desinfecteren, mondkapje dragen gedurende het gehele bezoek en 1,5 meter afstand tot anderen bewaren. Mocht de bewoner en/of het bezoek zich niet prettig voelen bij deze aanpassing dan kunt u er uiteraard samen voor kiezen om het bezoek te beperken tot één bezoeker per dag.

Deze maatregel geldt in principe alleen voor volwassenen vanaf 13 jaar, maar wij vragen bezoekers ook om kinderen jonger dan 13 jaar niet mee te nemen naar het Anker, omdat onze bewoners kwetsbaar zijn en kinderen vaak nauwelijks klachten hebben van een besmetting. Zo kunnen kinderen ongemerkt toch het virus overdragen.

Als we het aantal besmettingen binnen het Anker zien toenemen, dan zullen we de afweging maken om  de bezoekersregeling opnieuw te beperken.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die bij ons kwijt via info@ankerzorg.nl.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Update: bezoek, kapper en pedicure (26-02-2021)

Vanaf komende woensdag 3 maart zijn de kapper en pedicure weer welkom in het Anker. Uiteraard met alle benodigde voorzorgsmaatregelen die daarbij horen.

Ten aanzien van het aantal bezoekers treden er geen wijzigingen op. We merken in de praktijk dat de afspraak van maximaal 1 bezoeker per dag niet altijd wordt nageleefd. Dit geeft extra belasting voor de zorgmedewerkers die hierover dan in discussie moeten met bezoekers.

Om dit te voorkomen hebben we besloten dat bezoekers zich vanaf maandag 1 maart moeten melden bij de receptie. Wanneer er die dag nog geen bezoek is geweest bij de bewoner, dan ontvangt de bezoeker het inschrijfformulier van de receptionist, kan dit invullen en in de daarvoor bestemde bus deponeren. Wanneer er die dag al wel bezoek is geweest bij de bewoner, dan zal dit gecommuniceerd worden en moeten wij de bezoeker helaas teleurstellen.

Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u om samen met de familie een bezoekschema op te stellen. Zo is voor iedereen duidelijk wie wanneer op bezoek kan en hoeven er geen bezoekers te worden teruggestuurd. We hopen dat de mogelijkheden voor bezoek spoedig verruimd kunnen worden, maar volgen hierin het beleid vanuit de overheid.

De pedicures, kappers en pastoraal bezoek vallen niet onder de bezoekersregeling van 1 bezoeker per dag.

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die graag via: info@ankerzorg.nl.

Update inzake vaccinatie COVID-19 (21-01-2021)

Afgelopen week zijn de bewoners geïnformeerd inzake het vaccineren tegen COVID-19. De notitie die gedeeld is met onze bewoners kunt u hier vinden. Heeft u vragen, dan willen wij u verwijzen naar de Eerst Verantwoordelijke Verzorgde (EVV-er).

Update informatie m.b.t. mondmaskers

Vanwege extra veiligheid is besloten dat bezoekers vanaf woensdag 9 december medische mondmaskers van het Anker gaan dragen. Deze mondmaskers wordt u bij de inschrijftafel aangeboden. Hierover is een brief gestuurd naar de eerste contactpersonen. Op de informatieschermen in het Anker wordt een video getoond hoe we het mondmasker op een juiste manier dragen. Hierbij de link naar dit filmpje:  https://youtu.be/F69bpufbsIo

Verder ook een link naar de video hoe het mondmasker niet gedragen moet worden: https://youtu.be/alGBmgj0E60

Wij vragen u om het mondmasker ook in het appartement van onze bewoner op te houden.

_______________________________________________________________________________________

Tevens leven er veel vragen rondom bezoek in de stervensfase. Ons beleid hieromtrent treft u onderstaand.
Beleid rondom het overlijden tijdens coronacrisis (10 december 2020)