Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie

 

Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

Omdat het voor ons niet mogelijk is om u bij elke besmetting in het Anker te informeren, publiceren wij de besmettingen per afdeling op onze website https://ankerkesteren.nl/status-covid-19. Hier kunt u vinden op welke afdeling er een besmetting is en tot en met welke datum betreffende afdeling gesloten is voor derden. Als er een besmetting is op de afdeling van de bewoner waarvan u contactpersoon bent, wordt u wél persoonlijk geïnformeerd, via een e-mail. U krijgt dan ook te horen wat wel en niet is toegestaan, omdat dit afhangt van de ernst van de besmetting.

Update informatie m.b.t. mondmaskers

Vanwege extra veiligheid is besloten dat bezoekers vanaf woensdag 9 december medische mondmaskers van het Anker gaan dragen. Deze mondmaskers wordt u bij de inschrijftafel aangeboden. Hierover is een brief gestuurd naar de eerste contactpersonen. Op de informatieschermen in het Anker wordt een video getoond hoe we het mondmasker op een juiste manier dragen. Hierbij de link naar dit filmpje:  https://youtu.be/F69bpufbsIo

Verder ook een link naar de video hoe het mondmasker niet gedragen moet worden: https://youtu.be/alGBmgj0E60

Wij vragen u om het mondmasker ook in het appartement van onze bewoner op te houden.

Bezoek max. 2 personen per dag:

Gezien de adviezen vanuit de overheid willen we het aantal bezoekers per bewoners bijstellen. Het dringende advies is om het aantal bezoekers per dag terug te brengen naar maximaal 2, dit mag tegelijk of verdeeld over 2 momenten op de dag. Wij vragen u kinderen onder de 13 jaar thuis te laten. De overige maatregelen blijven uiteraard ook van kracht, waaronder het dragen van mondmaskers. Bewoners kunnen nog steeds naar buiten, wel vragen we u om terughoudend te zijn met het bezoek aan winkels of andere gelegenheden waar kans is op besmetting.

In navolging van de adviezen van de overheid wordt binnen het Anker, door ondersteunende medewerkers, zoveel als mogelijk thuis gewerkt. Ook zijn we kritisch op het houden van bijeenkomsten met medewerkers. We zullen deze zoveel als mogelijk beperken, maar vinden het ook belangrijk dat er ruimte blijft voor intercollegiaal overleg zeker voor de collega’s die de bewonerszorg uitvoeren.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die bij ons kwijt via info@ankerzorg.nl

________________________________________________________________________________________

Tevens leven er veel vragen rondom bezoek in de stervensfase. Ons beleid hieromtrent treft u onderstaand.
Beleid rondom het overlijden tijdens coronacrisis (10 december 2020)