Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie _ (26-6-2020)

 

Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie _ (26-6-2020)

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker.

Update informatie Coronavirus Anker 26-06-2020

Beste bewoner en 1e contactpersoon,

We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat de bezoekregeling in het Anker opnieuw uitgebreid kan worden. Dit naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni jl. Daarin werd duidelijk dat in verpleeghuizen zonder besmettingen met het Coronavirus, bezoek weer vrij moet kunnen plaatsvinden, mits de 1.5 meter afstand gewaarborgd is. Het Anker volgt dit advies op, zolang er geen nieuwe besmettingen ontstaan.

Bezoek is vanaf D.V. zaterdag 27 juni dan ook weer van harte welkom, onder de volgende voorwaarden:

  • Bezoekers hebben geen gezondheidsklachten, bij de ingang van het Anker wordt een formulier over de gezondheid ingevuld en in de daarvoor bestemde bussen gedeponeerd (deze formulieren worden na 2 weken vernietigd)
  • De handen worden bij binnenkomst gedesinfecteerd
  • Per keer mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk bij een bewoner op bezoek, dit hoeft niet meer op afspraak
  • Er is geen beperking meer ten aanzien van wie er op bezoek mogen komen en hoe vaak
  • Tijdens het bezoek wordt 1.5 meter afstand van de bewoner gehouden en ook van elkaar, tenzij u uit 1 gezin komt
  • Bezoek kan nog niet plaatsvinden in de huiskamers vanwege het feit dat de afstand tot de andere bewoners dan niet kan worden gegarandeerd. Bewoners mogen wel met bezoek naar buiten of naar beneden in de Hof
  • Bezoek via het tuinhuisje is dus niet meer nodig, het huisje wordt gesloten. Alle reserveringen vervallen vanaf zaterdag 27 juni

Zie hieronder de link naar de volledige brief.

Brief bewoners en 1e contactpersonen 26-6-20

_________________________________________________________________________________________

Onderstaand treft u de brieven welke zijn verzonden naar onze bewoners en contactpersonen.

Tevens leven er veel vragen rondom bezoek in de stervensfase. Ons beleid hieromtrent treft u onderstaand.