Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie

 

Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

Omdat het voor ons niet mogelijk is om u bij elke besmetting in het Anker te informeren, publiceren wij de besmettingen per afdeling op onze website. Hier kunt u vinden op welke afdeling er een besmetting is en tot en met welke datum betreffende afdeling gesloten is voor derden. Als er een besmetting is op de afdeling van de bewoner waarvan u contactpersoon bent, wordt u wél persoonlijk geïnformeerd, via een e-mail. U krijgt dan ook te horen wat wel en niet is toegestaan, omdat dit afhangt van de ernst van de besmetting.

 

Update: aanpassing mondmaskerplicht Anker

Met ingang van vrijdag 3 september hoeven de mondmaskers alleen nog gedragen te worden binnen de 1,5 meter afstand van de bewoner.
Dus niet meer op de gangen of in de algemene ruimten van het Anker.

Mondmasker is verkrijgbaar bij de statafels.

 

Update: aanpassing maatregelen

Kesteren, 15 juli 2021

Beste 1e contactpersoon,

Gezien de oplopende besmettingen in Nederland en daarbuiten hebben we besloten om het dragen van mondmaskers weer in te voeren binnen het Anker en Avondrust. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst weer een mondmasker moet dragen, in de gangen, algemene ruimten en ook in de appartementen bij de bewoners is dit weer verplicht.

Daarnaast willen we met u delen dat de regels rond quarantaine na een besmetting veranderd zijn. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen personen die immuun zijn, doordat zij volledig gevaccineerd zijn of Covid hebben gehad in de laatste 6 maanden, en zij die dit niet zijn. Dit betekent dat in het geval van een evt. besmetting bij een bewoner er voor de andere bewoners op de afdeling verschillende maatregelen kunnen gaan gelden. Als dit het geval is zal u daar door de zorgcollega’s van op de hoogte worden gesteld.

We hebben er bewust niet voor gekozen om het aantal bezoekers op dit moment niet naar beneden bij te stellen, juist omdat het voor het welzijn van de bewoners belangrijk is dat zij bezoek kunnen ontvangen. Wel vragen wij uw medewerking om zoveel als mogelijk de voorzorgsmaatregelen in de komende (vakantie)periode in acht te nemen. We hebben te maken met een kwetsbare groep bewoners en een beperkte personele bezetting omdat een deel van de collega’s op vakantie zijn. Na dit intensieve jaar gunnen wij hen die ook en willen er graag alles, wat in ons vermogen ligt, aan doen om hen die vakantie ook te laten houden. Daarnaast willen we de bewoners zo goed mogelijk beschermen. Als een ieder zich goed aan de voorschriften houdt maken we de kans op besmetting in elk geval zo klein mogelijk.

Tot slot, we mogen gelukkig weten dat er Eén is die voor ons zorgt, binnen het Anker en ook daarbuiten! We wensen u Gods zegen toe in de komende periode en bidden dat ook voor onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

 

Update: versoepelingen maatregelen Coronavirus

Kesteren, 29 juni 2021

Betreft: versoepeling maatregelen Coronavirus

Beste bewoner/1e contactpersoon,

Per 26 juni jl.  zijn door de overheid de maatregelen rondom Corona verder afgeschaald. Als crisisteam hebben we nagedacht over wat dit voor het Anker betekent. Dit blijft een lastige afweging, omdat we binnen het Anker te maken hebben met een kwetsbare groep bewoners en de vaccinatiegraad in het Anker laag is. Mede daardoor blijft het risico op besmetting aanwezig. We hebben gezocht naar een nieuw evenwicht, waarbij we wel meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen maar oog proberen te houden voor de kwetsbaarheid van de bewoners. Onderstaand treft u een overzicht aan van de versoepelingen/wijzigingen die D.V. morgen, 30 juni, ingaan.

Maatregelen t.a.v. bezoekers:

  • Het aantal bezoekers per bewoner gaat naar 5 per dag, waarbij max. 3 bezoekers per keer aanwezig mogen zijn. Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee met het aantal bezoekers, per 3 volwassen mogen maximaal 2 kinderen per keer mee komen. Kinderen boven de 13 jaar tellen mee als een volwassenen. Bezoek is nog steeds niet toegestaan in de huiskamers en op de balkons en de registratie van bezoekers blijft gehandhaafd;
  • Bij verjaardagen of (huwelijks)jubilea mag de familie in het Anker bij elkaar komen, dit mag alleen in de Hof en met een reservering bij de receptie. Hierbij mogen maximaal 20 personen aanwezig zijn op 1.5 meter afstand. Het mondmasker mag hierbij evt. af, deze ontmoetingen vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van bewoner en familie; (afspraken over reservering en kosten lopen via de receptie)
  • Bij terminale bewoners wordt het maximale aantal bezoekers per 24 uur bijgesteld naar 10 volwassenen, waarbij er maximaal 3 tegelijk aanwezig mogen zijn. Bewoners hoeven na overlijden niet meer direct het Anker te verlaten maar mogen tot aan de condoleance in het Anker blijven. Bezoek is dan welkom volgens de algemene regels (max. 5 per dag en max. 3 per keer, exclusief kinderen beneden de 13 jaar). Het condoleren zelf en de begrafenis is nog niet mogelijk in het Anker. Om die reden stellen we dat de overledenen tot aan de condoleance in het Anker mag blijven;
  • Groepsuitjes met bewoners van dezelfde afdeling mag weer, mits de 1.5 meter afstand gehandhaafd blijft;
  • De maaltijden mogen weer in schalen worden opgediend.  Zodat de bewoners die dit willen weer zelf op kunnen scheppen, dit om de zelfredzaamheid te bevorderen;
  • In de algemene ruimten van het Anker hoeft niet langer een mondmasker gedragen te worden. Tijdens bezoek op de kamer van de bewoner is het dringende advies om nog steeds wel een mondmasker te dragen. Dit vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners en de beperkte ruimte in de appartementen. We leggen deze verantwoording bij het bezoek, onze medewerkers zullen hier niet actief op controleren.

Algemene maatregelen:

  • Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst van het Anker blijft gehandhaafd;
  • Ook de 1.5 meter afstand is nog steeds erg belangrijk om te handhaven, als dit niet kan wordt een mondmasker gedragen;
  • Bij klachten verzoeken wij u om niet naar het Anker te komen en zich te laten testen;

Mocht zich toch een besmetting voordoen bij één of meer bewoners dan zullen wij, mede op advies van de GGD, bovenstaande maatregelen waar nodig aanpassen en u daarover informeren.

_______________________________________________________________________________________

Tevens leven er veel vragen rondom bezoek in de stervensfase. Ons beleid hieromtrent treft u onderstaand.
Beleid rondom het overlijden tijdens coronacrisis (juli 2021)