Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie (27-10-2020)

 

Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie (27-10-2020)

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker.

Update informatie Coronavirus Anker 27-10-2020

Beste contactpersonen,

Helaas zijn wij opnieuw geconfronteerd met een besmetting met COVID-19 binnen het Anker, het betreft een bewoner van afdeling de Peel. In afwachting van nadere testresultaten is afdeling de Peel gesloten voor bezoek en blijven de bewoners op het eigen appartement. Ons streven is om zodra het kan bezoek in beperkte mate weer toe te laten, we hebben hierover contact met de GGD.

Omdat het voor ons niet mogelijk is om u bij elke besmetting in het Anker te informeren, gaan wij met ingang van 17 oktober a.s. de besmettingen publiceren op onze website https://ankerkesteren.nl/status-covid-19. Hier kunt u vinden op welke afdeling er een besmetting is en tot en met welke datum betreffende afdeling gesloten is voor derden. Als er een besmetting is op de afdeling van de bewoner waarvan u contactpersoon bent wordt u wel persoonlijk geïnformeerd, via een e-mail. U krijgt dan ook te horen wat wel en niet is toegestaan, omdat dit afhangt van de ernst van de besmetting.

Gezien de adviezen vanuit de overheid willen we het aantal bezoekers per bewoners bijstellen. Het dringende advies is om het aantal bezoekers per dag terug te brengen naar maximaal 2, dit mag tegelijk of verdeeld over 2 momenten op de dag. Wij vragen u kinderen onder de 13 jaar thuis te laten. De overige maatregelen blijven uiteraard ook van kracht, waaronder het dragen van mondmaskers. Bewoners kunnen nog steeds naar buiten, wel vragen we u om terughoudend te zijn met het bezoek aan winkels of andere gelegenheden waar kans is op besmetting.

In navolging van de adviezen van de overheid wordt binnen het Anker, door ondersteunende medewerkers, zoveel als mogelijk thuis gewerkt. Ook zijn we kritisch op het houden van bijeenkomsten met medewerkers. We zullen deze zoveel als mogelijk beperken, maar vinden het ook belangrijk dat er ruimte blijft voor intercollegiaal overleg zeker voor de collega’s die de bewonerszorg uitvoeren.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die bij ons kwijt via info@ankerzorg.nl

_________________________________________________________________________________________

Tevens leven er veel vragen rondom bezoek in de stervensfase. Ons beleid hieromtrent treft u onderstaand.
Beleid rondom het overlijden tijdens coronacrisis (27 oktober 2020)

Onderstaand treft u de brieven aan welke de afgelopen maanden zijn verzonden naar onze bewoners en contactpersonen.
Brief bewoners Anker en 1e contactpersoon 27-08-20