Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie _ (20-05-2020)

 

Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie _ (20-05-2020)

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker.

 

20-05-2020

Beste 1e contactpersonen,

We merken dat er naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van gisteren verwarring is ontstaan over het moment waarop bezoek in het Anker weer is toegestaan. Met deze mail willen we u hierover informeren.

Vanaf 25 mei wordt de proef van het aantal verpleeghuizen die mee mogen doen met een bezoekregeling uitgebreid. Het Anker heeft een aanvraag gedaan om hier aan mee te mogen doen. Dit geldt ook voor diverse andere zorginstellingen in de regio. Wij hebben daar op dit moment nog geen toestemming voor, hoewel wij wel voldoen aan alle voorwaarden die voor openstelling voor bezoekers gelden. Om die reden is bezoek in het Anker vanaf 25 mei dan ook nog niet toegestaan. We zijn momenteel druk bezig alle voorbereidingen voor een bezoekregeling te treffen en ons streven is om die op D.V. woensdag 3 juni in te laten gaan. De voorwaarde hiervoor is wel dat we toestemming krijgen en dat er tot die tijd geen nieuwe besmettingen met Corona plaatsvinden in het Anker. Per 3 juni willen we dan ook de mogelijkheden om gebruik te maken van de kapper, pedicure en mondzorg weer aanbieden. Dit alles wel onder strikte voorwaarden.

We hopen u volgende week meer concrete afspraken te kunnen melden over deze plannen.

Voor alle duidelijkheid deze mail staat los van de bezoeken via het bezoekershuisje buiten, die kunnen gewoon doorgaan zoals gepland.

 

12-05-2020 Update informatie Coronavirus Anker

Geachte bewoners en 1e contactpersonen,

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 6 mei jl. willen we u hierbij informeren over een aantal ontwikkelingen binnen het Anker. Maar allereerst willen we u melden dat we heel blij zijn dat we sinds ongeveer een week geen besmettingen met het Coronavirus meer hebben bij bewoners in het Anker. Ook bij medewerkers zijn tot nu toe geen besmettingen vastgesteld. Alle reden tot dankbaarheid dus.

We krijgen veel vragen of bezoek nu weer is toegestaan in het Anker, helaas is het antwoord daarop nog steeds “nee”. Er wordt momenteel een proef voorbereid waarin bij een zeer beperkt aantal verpleeghuizen 1 vaste bezoeker wordt toegestaan. Afhankelijk van deze resultaten zal de overheid besluiten vanaf  wanneer dit ook voor andere huizen zal gaan gelden. De verwachting is dat dit in elk geval na 25 mei zal zijn, maar de voorwaarde blijft dat er ook dan geen nieuwe besmettingen mogen zijn in het Anker.

Om toch tegemoet te komen aan de vraag om contact tussen bewoners en hun naasten hebben we wel een alternatief kunnen regelen. De firma GMB uit Opheusden heeft een houten huisje in de tuin aan het Anker geschonken, grenzend aan een kantoor op de begane grond. Hierin kunnen bezoekers en  bewoners elkaar “ontmoeten” achter glas. We zijn heel blij dat we deze mogelijkheid kunnen creëren en waarderen het aanbod van GMB dan ook zeer.

We hopen het raambezoek vanaf 2e helft volgende week te kunnen gaan organiseren. We starten dan met de bewoners van de 1e en 2e etage, omdat zij in de afgelopen weken nauwelijks mogelijkheden hadden om hun naasten te zien. Bewoners op de begane grond hebben al de mogelijkheid om bezoek via het raam te ontvangen. De 1e contactpersonen die dit betreft zullen volgende week een mail krijgen met meer specifieke informatie. U begrijpt dat we dit zorgvuldig willen doen om de veiligheid van bewoners en bezoekers te waarborgen.

Hierbij willen wij u ook informeren dat de zogenaamde contactberoepen nog niet zijn toegestaan, zolang het Anker gesloten is voor bezoek. Met  contactberoepen bedoelen we de kapper, pedicure en tandarts. We begrijpen dat het lastig is voor de bewoners, maar menen deze maatregelen toch te moeten nemen in het kader van uw veiligheid. Zodra versoepeling van de bezoekregels mogelijk is zullen ook de contactberoepen weer worden toegestaan. Uiteraard wel met aangepaste regels en onder voorwaarden dat er geen nieuwe besmettingen ontstaan.

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we u daarover opnieuw inlichten.

Met vriendelijke groet,

Dick van Bodegraven
Bestuurder

__________________________________________________________________________________________________

Onderstaand treft u de brief welke op 02-04-2020 is verzonden naar onze bewoners en contactpersonen.
Tevens leven er veel vragen rondom bezoek in de stervensfase. Ons beleid hieromtrent treft u onderstaand.