Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie

 

Informatie Coronavirus voor bewoners Anker en familie

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is.

Omdat het voor ons niet mogelijk is om u bij elke besmetting in het Anker te informeren, publiceren wij de besmettingen per afdeling op onze website. Hier kunt u vinden op welke afdeling er een besmetting is en tot en met welke datum betreffende afdeling gesloten is voor derden. Als er een besmetting is op de afdeling van de bewoner waarvan u contactpersoon bent, wordt u wél persoonlijk geïnformeerd, via een e-mail. U krijgt dan ook te horen wat wel en niet is toegestaan, omdat dit afhangt van de ernst van de besmetting.

Update: aanpassing bezoekersregeling vanaf vrijdag 4 juni 2021

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen worden eind deze week landelijk de maatregelen rondom het Coronavirus opnieuw versoepeld. Naar aanleiding hiervan hebben we binnen het Anker nagedacht wat dit voor ons betekent. We merken dat we hierbij lastige afwegingen moeten maken. Enerzijds willen we alles zo veilig mogelijk houden, wat betekent dat er niet veel kan/mag voor de bewoners. Aan de andere kant zien we dat onze bewoners nu al heel lang beperkt worden in hun mogelijkheden en dit heeft zijn weerslag op hun welzijn en welbevinden. De vaccinatiegraad in het Anker is behoorlijk lager dan in andere (seculiere) instellingen en we zien nog een hoog aantal besmettingen in de gemeente Neder Betuwe. Volledig meegaan met het landelijk beleid is voor ons dus lastig. Vandaar dat we gekozen hebben voor een beperkt aantal versoepelingen en daarbij nadrukkelijk een beroep doen op uw medewerking. De basismaatregelen zoals het mondmasker, de 1.5 meter afstand en handhygiëne blijven echt heel belangrijk om te handhaven, daarnaast zullen we doorgaan met de registratie van bezoekers. Bij klachten vragen we u om thuis te blijven en u te laten testen.

Vanaf D.V. vrijdag 4 juni gelden de volgende afspraken:

  • Het aantal bezoekers per bewoner wordt aanpast naar 3 per dag (24 uur), waarbij max. 2 bezoekers per keer aanwezig mogen zijn. Kinderen zijn vanaf dat moment ook weer welkom in het Anker. Zij tellen onder de 13 jaar niet mee met het aantal bezoekers, per 2 volwassen mogen maximaal 2 kinderen per keer mee komen. Kinderen boven de 13 jaar tellen wel mee als een volwassenen. Bezoek is nog steeds niet toegestaan in de huiskamers, wel op de kamer of buiten in de tuin. De registratie van bezoekers blijft gehandhaafd.
  • Voor alle bezoekers, dus ook de kapper, pedicure en pastoraal bezoek geldt nog steeds dat per keer 1 afdeling wordt bezocht.
  • Bij terminale bewoners wordt het maximale aantal bezoekers per 24 uur op 8 volwassenen gesteld, waarbij er maximaal 2 tegelijk aanwezig mogen zijn.
  • Bewoners mogen als zij dat willen mee naar huis of met bezoek mee naar de winkel of andere gelegenheden. Hierbij is het belangrijk dat de 1.5 meter afstand gehouden wordt en binnen zo veel als mogelijk het mondmasker gedragen wordt.
  • Voor buiten gelden in principe geen beperkingen, behalve dat de 1.5 meter afstand gehouden wordt en als dit niet kan dat er dan een mondmasker gedragen wordt.

We hopen met deze maatregelen de balans te hebben gevonden tussen de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Waarbij we ons realiseren dat wij niet alles in de hand hebben en ook hierin afhankelijk zijn van Gods Zegen.

We hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die bij ons kwijt via info@ankerzorg.nl.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Update: bezoek, kapper en pedicure (26-02-2021)

Vanaf komende woensdag 3 maart zijn de kapper en pedicure weer welkom in het Anker. Uiteraard met alle benodigde voorzorgsmaatregelen die daarbij horen.

We merken in de praktijk dat de afspraak van maximaal 2 bezoekers per dag niet altijd wordt nageleefd. Dit geeft extra belasting voor de zorgmedewerkers die hierover dan in discussie moeten met bezoekers.

Om dit te voorkomen hebben we besloten dat bezoekers zich vanaf maandag 1 maart moeten melden bij de receptie. Wanneer er die dag nog geen bezoek is geweest bij de bewoner, dan ontvangt de bezoeker het inschrijfformulier van de receptionist, kan dit invullen en in de daarvoor bestemde bus deponeren. Wanneer er die dag al wel bezoek is geweest bij de bewoner, dan zal dit gecommuniceerd worden en moeten wij de bezoeker helaas teleurstellen.

Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u om samen met de familie een bezoekschema op te stellen. Zo is voor iedereen duidelijk wie wanneer op bezoek kan en hoeven er geen bezoekers te worden teruggestuurd. We hopen dat de mogelijkheden voor bezoek spoedig verruimd kunnen worden, maar volgen hierin het beleid vanuit de overheid.

De pedicures, kappers en pastoraal bezoek vallen niet onder de bezoekersregeling van 2 bezoekers per dag.

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die graag via: info@ankerzorg.nl.

Update inzake vaccinatie COVID-19 (21-01-2021)

Afgelopen week zijn de bewoners geïnformeerd inzake het vaccineren tegen COVID-19. De notitie die gedeeld is met onze bewoners kunt u hier vinden. Heeft u vragen, dan willen wij u verwijzen naar de Eerst Verantwoordelijke Verzorgde (EVV-er).

Update informatie m.b.t. mondmaskers

Vanwege extra veiligheid is besloten dat bezoekers vanaf woensdag 9 december medische mondmaskers van het Anker gaan dragen. Deze mondmaskers wordt u bij de inschrijftafel aangeboden. Hierover is een brief gestuurd naar de eerste contactpersonen. Op de informatieschermen in het Anker wordt een video getoond hoe we het mondmasker op een juiste manier dragen. Hierbij de link naar dit filmpje:  https://youtu.be/F69bpufbsIo

Verder ook een link naar de video hoe het mondmasker niet gedragen moet worden: https://youtu.be/alGBmgj0E60

Wij vragen u om het mondmasker ook in het appartement van onze bewoner op te houden.

_______________________________________________________________________________________

Tevens leven er veel vragen rondom bezoek in de stervensfase. Ons beleid hieromtrent treft u onderstaand.
Beleid rondom het overlijden tijdens coronacrisis (10 december 2020)