Informatie Coronavirus voor bewoners en familie

 

Informatie Coronavirus voor bewoners en familie

Aan contactpersonen van bewoners Anker

Kesteren, 20 maart 2020

Betreft: maatregelen Coronavirus

Geachte contactpersonen,

Het Coronavirus grijpt verder om zich heen. Door middel van deze brief willen we u informeren over nieuwe maatregelen die in het Anker genomen zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij deze brief treft u ook de brief die vandaag naar de bewoners is verstuurd, zodat u dezelfde informatie heeft.  Wij vragen u kennis te nemen van deze informatie en hier naar te handelen.

We beseffen dat het besluit dat u niet meer op bezoek mag komen bij de bewoner, een heftige zaak is zowel voor u als voor de bewoners. Toch moeten wij deze richtlijnen strikt toepassen, in het belang van de veiligheid van de bewoners. Dit betekent dat er echt geen bezoek toegestaan kan worden in het Anker, ook niet van u als directe naasten.

Omdat bezoek niet meer is toegestaan, moet er voor de was en evt. boodschappen  nadere afspraken gemaakt worden. U kunt hierover contact opnemen met de medewerkers van de afdeling, zodat hier goede afspraken over gemaakt kunnen worden. Wanneer het thuis wassen een probleem vormt, kan de was overgenomen worden door het Anker. Voorwaarden is wel dat de was dan z.s.m. gemerkt wordt.

We onderzoeken vanuit het Anker de mogelijkheid om via tablets of anderszins de communicatie met de relaties te ondersteunen. Het zou fijn zijn als u hierin zelf ook initiatief neemt.

De situatie verandert momenteel snel, evenals de richtlijnen van de overheid. Op de website van het Anker staat steeds actuele informatie.  Wilt u hier regelmatig op kijken zodat u op de hoogte bent van de laatst informatie.  Het adres is www.ankerzorg.nl We wensen u veel sterkte en vooral Gods zegen!

We nemen deze maatregelen met pijn in ons hart en beseffen dat dit voor de bewoners en voor u een zware tijd zal zijn/worden. We wensen u veel sterkte en vooral Gods zegen!

Met vriendelijke groet

Dick van Bodegraven
Bestuurder

Brief bewoners
Aan bewoners zorgcentrum Anker

Kesteren, 20 maart 2020

Betreft: maatregelen Coronavirus

Geachte heer/mevrouw,

Het Coronavirus grijpt verder om zich heen. Door middel van deze brief willen we u informeren over nieuwe maatregelen die aanvullend op eerdere maatregelen in het Anker genomen zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij vragen u kennis te nemen van deze informatie en hier naar te handelen.

 1. Wij vragen of u vanaf nu uitsluitend binnen en op uw eigen afdeling te blijven. De mogelijkheid bestaat om op het terrein van het Anker naar buiten te gaan, maar uitsluitend onder begeleiding van medewerkers. Ook vragen we u geen contact te leggen met anderen.
 2. Indien u verkouden bent, hoest en/of koorts heeft, vragen we u om op uw kamer te blijven en niet naar de huiskamer te komen.
 3. Aan vrijwilligers is gevraagd om per 20 maart niet meer in het Anker te komen, behalve de vrijwilligers bij de technische dienst en de linnenkamer. Omdat deze vrijwilligers niet bij u als bewoners komen en wij ze hard nodig hebben.
 4. De winkel wordt gesloten.
 5. Leveranciers van voeding en andere producten leveren het af bij de voordeur van het Anker en komen niet meer in het gebouw.
 6. Op last van de overheid is bezoek van buiten het Anker vanaf 20 maart helaas verboden, dit geldt voor alle familieleden. Er is een uitzondering voor stervenden, de arts bepaalt in dat geval wanneer bezoek mag komen.
 7. Mocht u boodschappen of andere spullen nodig hebben, dan kan dat bij de receptie worden afgegeven door uw relaties.
 8. Komt u hierdoor in de problemen bespreekt u het dan met uw EVV-er
 9. Als uw was door de familie gewassen wordt, worden zij daarover nader geïnformeerd.
 10. Als u overige vragen of problemen heeft dan kunt u dit bespreken met de medewerkers van de afdeling.
 11. Pastoraal medewerker dhr. M. van Dam blijft actief in zijn bezoek aan u als bewoners.
 12. We proberen regelmatig iets uit te zenden via de intercom, u wordt hier na de dagopening over geïnformeerd.
 13. De werkzaamheden aan de tuin gaan door, de werkmensen blijven buiten het Anker.

We nemen deze maatregelen met pijn in ons hart en beseffen dat dit voor u als bewoners een zware tijd zal zijn/worden. Zodra er nieuwe informatie is zullen we u hiervan op de hoogte stellen. We wensen u veel sterkte en vooral Gods zegen!

Met vriendelijke groet,

Dick van Bodegraven
Bestuurder


Updates over Corona virus – 19 maart 21.00 uur

Het kabinet heeft vanavond donderdag 19 maart bekend gemaakt dat bewoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. Dit ingrijpende besluit zullen wij met ingang van heden in het Anker opvolgen. Ook vrijwilligers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg mogen niet meer in het Anker komen. We zullen morgen dit besluit uitwerken en in de loop van morgen communiceren aan medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun familie. We beseffen dat dit een zeer ingrijpend besluit is voor onze bewoners, maar we willen hen en andere kwetsbare mensen zoveel mogelijk afschermen van het virus en weten ons hierin afhankelijk van God. We zullen de komende dagen samen met onze bewoners en naasten manieren vinden om met elkaar in contact te blijven.