Informatie Coronavirus voor bezoekers, vrijwilligers en overige betrokkenen

 

Informatie Coronavirus voor bezoekers, vrijwilligers en overige betrokkenen

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker. Voor de leesbaarheid voegen wij een datum toe aan het bericht, zodat u weet wanneer deze informatie geplaatst is en of die voor u nieuw is. Het kan dus zijn dat de datum wat verder in het verleden ligt, maar na deze datum is er geen nieuwe informatie geweest die voor u van belang is. Omdat het voor ons niet mogelijk is om u bij elke besmetting per e-mail te informeren, gaan wij de besmettingen publiceren op onze website. Hier kunt u vinden op welke afdeling er een besmetting is en tot en met welke datum betreffende afdeling gesloten is voor derden. Wij verzoeken u om voorafgaande aan uw bezoek aan het Anker onze website te raadplegen. Zo bent u op de hoogte welke afdelingen open of gesloten zijn.

Update: aanpassing maatregelen Coronavirus 17-11-2021

Zoals toegezegd informeren wij u over de situatie in het Anker en Avondrust. Gelukkig zien we dat het aantal besmettingen afneemt, zowel onder bewoners als onder onze medewerkers. We zijn hier erg dankbaar voor. Tegelijkertijd zijn er landelijk nieuwe beperkingen ingevoerd en het aantal besmettingen om ons heen is ongekend hoog. Dit betekent dat wij niet veel ruimte hebben om de maatregelen te versoepelen. Omdat het momenteel per afdeling verschilt of er nog besmettingen zijn, geven we hieronder een overzicht van de maatregelen die gelden in beide situaties:

 Bij geen besmetting op een afdeling:

  1. Bezoek kan van 2 naar 3 vaste bezoekers, waarbij er max. 2 bezoekers per dag mogen komen. Dit mag evt. tegelijk mits de 1.5 meter afstand gehouden wordt. Het bezoek moet zich melden bij receptie en wordt geregistreerd.
  2. Als de stervensfase is ingegaan, hetgeen wordt vastgesteld door de arts, mogen er 5 vaste bezoekers per dag komen, max. 2 tegelijk. Als er buiten deze bezoekers nog meer kinderen zijn, worden deze in de gelegenheid gesteld om eenmalig afscheid te komen nemen. Dit in groepjes van maximaal 2 tegelijk;
  3. Bewoners mogen buiten wandelen met één van de vaste bezoekers, het is niet de bedoeling dat u naar gelegenheden buiten het Anker gaat (zoals een verjaardag, de winkel of andere activiteiten);
  4. De afdeling kan weer open voor derden, te weten de pedicure, kapper, pastoraal bezoek uit de eigen gemeente en behandelaars.

Bij 1 of meer besmettingen op een afdeling:

  1. Er mogen 2 vaste bezoekers per bewoner op bezoek komen, dit geldt voor alle bewoners van de afdeling. Het bezoek moet zich melden bij receptie en wordt geregistreerd. Er zijn dus 2 vaste personen die op bezoek mogen komen, in principe 1 per dag, deze bezoeker is wel meerdere keren per dag welkom. Mocht 1 van de vaste bezoekers niet meer kunnen komen dan mag er gewisseld worden met een andere vaste bezoeker.
  2. Tijdens de stervensfase mogen er per dag 3 vaste bezoekers komen, waarvan max. 2 bezoekers tegelijk. Als er buiten deze bezoekers nog meer kinderen zijn, worden deze in de gelegenheid gesteld om eenmalig afscheid te komen nemen. Dit in groepjes van maximaal 2 tegelijk;
  3. Bewoners mogen buiten wandelen met één van de vaste bezoekers, mits de bewoner niet in isolatie of quarantaine is. Het is niet de bedoeling dat u naar gelegenheden buiten het Anker gaat (zoals een verjaardag, de winkel of andere activiteiten).
  4. De afdeling wordt gesloten voor derden, dit zijn de kapper, pedicure, niet noodzakelijke behandelaars en pastoraal bezoek van de eigen gemeente. De pastoraal medewerker van het Anker mag wel komen. Dit wordt aangegeven op de website van het Anker en op de deur van de afdeling.

Hoewel we proberen u zo goed mogelijk te instrueren bij een besmetting, kan het voorkomen dat het voor u niet duidelijk is of er nog besmettingen zijn op de afdeling. Op onze website staat een overzicht waar dit op bijgehouden wordt. U kunt dit uiteraard ook altijd even navragen bij de collega’s van de afdeling of bij de receptie. Voor de volledigheid, bewoners die in uit voorzorg in quarantaine worden geplaatst rekenen wij niet mee als besmet.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, het blijft ingewikkeld en er komt veel op u en ons af. We wensen u veel sterkte toe, met name de bewoners.

– Brief kapper, pedicures en andere behandelaars

– Brief kerkenraden


Vrijwilligers (update 08-11-2021)

De inzet van de vrijwilligers is sterk beperkt in de afgelopen periode. Dit heeft te maken met de risico’s die er zijn bij een besmetting. Tegelijkertijd zien we dat de bewoners behoefte hebben aan extra aandacht en dat de collega’s van de zorg de handen vol hebben. De teams maken zelf de afweging of er nog vrijwilligers ingezet kunnen worden op de afdeling en waar dit veilig kan. Uiteraard kunt u vervolgens zelf bepalen of u dit ook daadwerkelijk wilt doen of dat u het risico te groot vindt en liever thuis blijft. Wij hebben daar alle begrip voor.

Op vrijdag 12 november is er een nieuwe persconferentie van de overheid gepland, in de week daarna zullen wij nagaan wat daarvan de consequentie voor bovengenoemde maatregelen zijn.

We worden op dit moment bijzonder stilgezet bij de kwetsbaarheid van onze gezondheid en zelfs ons leven. Laten we voor en met elkaar bidden om geloof en vertrouwen dat God ons leven leidt en ons daarin wil geven wat we nodig hebben. Wij wensen u heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

De gehele brief met informatie d.d. 08-11-2021 kunt u via de link hieronder inzien.

– Brief aan de vrijwilligers 08-11-2021


Bericht 17-10
In verband met het oplopend aantal besmettingen met het Coronavirus in de maatschappij is het dragen van mondmaskers verplicht in het Anker. Hierbij is het de bedoeling dat (alle) medewerkers en vrijwilligers een mondmasker dragen bij de werkzaamheden die zij verrichten. Ook bezoekers dragen een mondmasker dat verstrekt wordt door het Anker, zowel in de gangen als in de appartementen van de bewoners. U kunt de maskers vinden naast de sleutelkast. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van Zorgcentrum Anker.