Informatie Coronavirus Schenkhof, Veilinghof en dagbesteding (23-04-2020)

 

Informatie Coronavirus Schenkhof, Veilinghof en dagbesteding (23-04-2020)

Zorgcentrum Anker volgt de ontwikkeling van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in het Anker.

23-04-2020 Update informatie Coronavirus Anker

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april willen we u hierbij een update geven over de situatie in het Anker. We zijn erg dankbaar dat het aantal bevestigde besmettingen in het Anker nog steeds beperkt is. Tot nu toe is bij 3 bewoners het Coronavirus helaas vastgesteld. Als dit gebeurt gaat de betreffende bewoner in isolatie op het appartement en draagt de zorg beschermingsmiddelen. Eén van deze bewoners is inmiddels hersteld van het virus, we zijn hier heel dankbaar voor. Zodra er signalen zijn die kunnen duiden op een besmetting dan wordt de bewoner getest, tot nu toe zijn het merendeel van deze testen negatief gebleken. Als er sprake is van een verdachte situatie dan wordt de bewoner en familie ingelicht over het beleid.

Inmiddels kunnen ook medewerkers getest worden bij klachten die kunnen wijzen op een besmetting met Corona. Hier is inmiddels ook een aantal keer gebruik van gemaakt. Tot op heden zijn er nog geen medewerkers met een bevestigde besmetting.

Helaas bleek tijdens de persconferentie dat bezoek in de verpleeghuizen nog niet is toegestaan, een heftig en moeilijk besluit. We betreuren de gevolgen hiervan voor de bewoners en hun naasten, maar zien aan de andere kant hoe gevaarlijk het virus is voor kwetsbare ouderen. Onze medewerkers proberen het contact met thuis zo maximaal mogelijk te ondersteunen.

Komende maandag 27-04-20, op Koningsdag, is georganiseerd dat mantelzorgers (buiten het Anker) kunnen komen zingen voor de bewoners. De mantelzorgers zijn hier persoonlijk over benaderd. Vanwege de veiligheid zal dit in kleine groepjes, met de anderhalve meter afstand, gebeuren. Om dit goed te laten verlopen zal strikt worden toegezien op naleving van deze regels. We hopen dat dit mooie gebaar onze bewoners goed mag doen.

Tot zover deze update over de situatie in het Anker, als er aanleiding toe is informeren we u opnieuw.

 

Onderstaand treft u de brieven welke op 02-04-2020 zijn verzonden naar onze cliënten uit de Schenkhof, bewoners van de Veilinghof en cliënten dagbesteding: