Organisatie

De organisatie is ingedeeld op basis van onderstaande structuur. Er werken in totaal circa 160 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers.

Dhr. D. van Bodegraven - bestuurder

 

Over het Anker

Het Anker wordt aangestuurd door een bestuurder die deel uit maakt van het managementteam. De coördinatie van zorg en de inzet van medewerkers valt onder verantwoordelijkheid van het Anker. De medische diensten (arts, fysiotherapeut, etc…) worden verzorgd door Novicare.

Een aantal bewoners ontvangt de medische zorg van de eigen huisarts. Dit wordt bepaald door de indicatie die afgegeven wordt door het CIZ (Centraal Indicatiestelling Zorg).

Toezichtsvisie Raad van Toezicht

Jaarverslagen Anker

Onderstaand treft u het jaarverslag 2018 van Zorgcentrum Anker aan, het kwaliteitsverslag 2018 en tevens het strategisch beleidsplan voor de periode 2017-2019.