Steunfonds

Draag bij aan vertrouwde zorg!

Stichting Steunfonds zorg- en Dienstverlening Neder-Betuwe-Oost.

 

Mede mogelijk gemaakt door u!

De afgelopen jaren heeft de Stichting Steunfonds succesvol bijgedragen aan:

 • Aanschaf bus
 • Aanschaf piano
 • Aanschaf orgel
 • Verbouwing kapsalon
 • Renovatie vijver
 • Gordijnen dagopvang
 • Inrichting Skillslab
 • Stapelstoelen
 • Overkapping terras De Waai
 • Aankleding entree
 • Airconditioning recreatiezaal
 • Verbouwing en inrichting koffiekamer Veilinghof

Dit zijn allemaal zaken die uit reguliere zorgbudgettten niet bekostigd worden. Zonder de steun van onze donateurs hadden we dit niet kunnen aanschaffen.

Steunfonds Anker

De Stichting Steunfonds Zorg- en Dienstverlening Neder-Betuwe-Oost is opgericht om zaken te bekostigen die niet uit reguliere zorgbudgetten betaald kunnen worden.

 • Aanvullend ondersteunen, begeleiden, verzorgen en bijstaan van ouderen binnen het werkgebied van de stichting.
 • Verstrekken van bijdragen aan projecten en activiteiten ten behoeve van ouderen.

De stichting wil fondsen werven en geld inzamelen door:

 • Eenmalige bijdragen
 • Vaste donateurs
 • Sponsoracties
 • Subsidies
 • Schenkingen, legaten en erfstellingen

ANBI

Giften aan de Stichting Steunfonds Zorg- en Dienstverlening Neder-Betuwe-Oost zijn fiscaal aftrekbaar, omdat de stichting een ANBI-status heeft.

Helpt u mee?

Als u een financiële bijdrage levert, oogst u veel waardering van de bewoners van zorgcentrum Anker. Uw geld komt direct ten goede aan de bewoners, omdat de stichting met minimale kosten werkt.

Wat kunt u doen?

Steunt u ons nog niet? We nodigen u van harte uit om donateur te worden! U wordt al donateur voor een bijdrage vanaf € 15,00 per jaar. U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken of de speciale brochure ophalen bij de receptie.

U kunt ook een eenmalige gift overmaken op NL05 RABO 0331 9146 62 t.n.v. Stichting Steunfonds Zorg- en Dienstverlening Neder-Betuwe-Oost. Wanneer u uw gift ten goede wilt laten komen aan een specifieke bestemming, vermeld dan ‘Bestemd voor…’ bij uw transactie.

Donatieformulier