Volledig Pakket Thuis (VPT)

Het Anker biedt u de mogelijkheid de voordelen van het wonen in uw eigen woning te combineren met de volwaardige zorg vanuit het Anker. We noemen deze dienst Volledig Pakket Thuis (VPT). 

 

Volledig Pakket Thuis bij het Anker

De woonlasten (huur) blijven voor uw rekening, terwijl de zorg- en dienstverlening bij u thuis worden geleverd vanuit het Anker. Deze vorm van zorgverlening bieden wij aan in ons seniorencomplex de Schenkhof.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

Als u 24 uur per dag zorg nodig heeft, komt u volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) in aanmerking voor een indicatie ‘Zorg met verblijf’. U kunt dan kiezen voor wonen in het Anker.

Maar als u wilt én kunt, is een aanleunwoning met VPT ook een optie. Het voordeel hiervan is dat u in uw eigen huis kunt (blijven) wonen terwijl u toch de zekerheid hebt van volwaardige zorg.

Inhoud Volledig Pakket Thuis

Zorg vanuit VPT omvat bijna alle zorg die u met uw indicatie ook in het Anker kan krijgen, maar dan in de Schenkhof.

Een breed pakket van zorg en diensten door een vast team met één aanspreekpunt, dat maakt het voor u makkelijk en overzichtelijk.

Het pakket omvat:

  • verpleging
  • persoonlijke verzorging
  • personenalarmering
  • maaltijden (eten en drinken)
  • schoonmaak/huishoudelijke hulp
  • wasservice

Daarnaast bent u van harte welkom bij gezamenlijke activiteiten vanuit het Anker. Indien uw indicatie het toelaat kunnen naast de eigen huisarts ook de verpleeghuisarts, psycholoog of andere behandelaars geconsulteerd worden.

Wet- en regelgeving

Bij VPT blijft u qua medische zorg vallen onder uw eigen huisarts, apotheek en tandarts. Vergoedingen worden geregeld vanuit uw eigen zorgverzekering. Voor voorzieningen op het gebied van mobiliteit en woningaanpassing blijft de WMO van toepassing. Als u kiest voor VPT, krijgt u een lage intramurale eigen bijdrage opgelegd. Dit wordt via het CAK geregeld.

Informatie over uw persoonlijke eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl. Omdat u met VPT zelfstandig blijft wonen, betaalt u zelf de woonlasten. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, behoudt u wel het recht op huurtoeslag. Deze kunt u berekenen met behulp van de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Vragen of interesse?

Voor vragen over of interesse in wonen in de Schenkhof, kunt u contact opnemen met de zorgadviseurs.

Zij zijn te bereiken via het emailadres: zorgadvies@ankerzorg.nl of via telefoonnummer: 0488 – 483250.